Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÜYELİK VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) http://garantireyon.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ONUR OKURER Garantireyon İnternet Hizmetleri – Çiğli / İzmir adresinde “Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi" olarak anılacaktır)

b) http://garantireyon.com internet sitesine sipariş veren - üye olan internet kullanıcısı ("Üye") olarak anılanacaktır.

c) ONUR OKURER Garantireyon İnternet Hizmetleri firması Bayer ve Oithox Plus  ürünleri Yetkili Satış Mağazasıdır.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu Garantireyon İnternet Hizmetleri sahip olduğu internet sitesi http://Garantireyon.com 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, http://Garantireyon.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.3.2. Üye, Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi'nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.3.3. Üye http://Garantireyon.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.3.4. Üye, http://Garantireyon.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.3.5. http://Garantireyon.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi'yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.3.6. Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, http://Garantireyon.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.3.9. Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.3.10. http://Garantireyonsatis.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.3.11. Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi tarafından http://Garantireyon.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.3.12. Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi, üyenin http://Garantireyon.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. 3.13. Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi'ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, sms, email marketing, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi'ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi'nın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir. 3.14. Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veyaa) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi'ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;b) Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi ve Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.3.15. Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.3.16. Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 3.17. Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.3.18. Taraflar, Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.3.19. Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. 3.20. Üye Garantireyon Online Resmi Satış Sitesine bildirmiş olduğu elektronik posta ve cep telefonu numaralarına kampanya- bilgilendirme mailleri,cep telefonlarına bilgilendirme ve kampanya smsleri gönderme iznini dilediği zaman iptal edebilir. Bunun için üyenin red iradesini Garantireyon Online Resmi Satış sitesi üzerinden yada red sms bildirimi ile durumu Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi Yetkililerine iletmek zorundadır. Üye, red bildirimi yapmaksızın üyenin bildirdiği elektronik posta ve cep telefonu numaralarına bilgilendirme amaçlı elektronik postalar ve smsler gelebileceğini kabul etmiş sayılacaktır.

 

 

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Garantireyon Online Resmi Satış Sitesi üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İzmir  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması ve sözleşmeyi onaylayarak sipariş vermesi, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması ve sipariş sözleşmesini onaylaması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır